Pulkabacken

Johan Örberg har dragit upp pulka backen och även skottat upp en "startramp"

Så he e ba å åk :-)