Betel

Sörfors Bönhusförening är en ekumenisk kristen sammanslutning av medlemmar från olika samfund.  Vi arbetar med att sprida kristen tro i vår by och dess omgivningar. Vi försöker också i möjligaste mån hjälpa till vid katastrofinsamlingar, både praktiskt och ekonomiskt.