Betel

Sörfors Bönhusförening är en ekumenisk kristen sammanslutning av medlemmar från olika samfund.  Vi arbetar med att sprida kristen tro i vår by och dess omgivningar. Vi försöker också i möjligaste mån hjälpa till vid katastrofinsamlingar, både praktiskt och ekonomiskt. 

Bg nr 728-8194, Swish 123 083 41 35.

Du är välkommen att delta i våra samlingar. Programmet för våren 2018 ser du här nedan.

Varje tisdag anordnar Svenska kyrkan Öppen förskola mellan kl 9.00-11.00. Ingen föranmälan krävs. Senare på dagen hålls Kyrkans barntimmar för de barn som anmält sig. Vid frågor kring barnverksamheten kontakta Katarina Pettersson 090-200 28 16.

Om du har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta någon av oss:

Ordförande  Henry Jatko 073-133 14 05

Sekreterare Gun-Mari Löfqvist 090-302 84

Kassör Helena Löfqvist Sjöström 090-300 68, e-post helena@sorfors.se

Vaktmästare Martin Löfqvist 090-302 84

För närvarande består föreningen av medlemmar från följande samfund: Svenska Kyrkan, Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), Svenska missionskyrkan (SMK) Pingstkyrkan och Evangelisk Luthersk samling (ELS)