bastun

  • Bastun vid badplatsen är till för alla medlemmar som bor i Sörfors.

  • Barn/Ungdomar under 25år ska basta tillsammans med vuxna medlemmar.

  • Nyckeln får inte lämnas ut till barn eller ungdomar under 25år.

  • Bastun går inte att boka.

  • Lämna ALLTID bastun i det skick som du själv önskar finna den. Vi äger den tillsammans!!!

  • Kolla så att fönsterhakarna är på. Lämna aldrig fönstren öppna.

  • Eftersom Bastun ligger på vår gemensamma badplats ( med många barn i farten) måste det kontrolleras så att inte fimpar/snus eller ölflaskor lämnas kvar. Gå ett extra varv runt bastun!

  • Är något trasigt laga det, går det inte meddela styrelsen.

  • Om ni tänt ljus glöm inte att släcka!

 

Hur man kommer åt nyckeln till låset finns här. Den får du tillgång till när du betalt in medlemsavgiften. (Se info om hur man betalar under fliken bli medlem) Skicka ett sms till  070-6547762 eller 070-2141531 eller mejla på sorforsintresseforening@gmail.com så får du ett svar tillbaks.. Glöm ej att uppge  namn, adress och mobilnr.