bastun

  • Bastun vid badplatsen är till för alla medlemmar som bor i Sörfors.
  • Bastun går inte att boka.
  • Lämna ALLTID bastun i det skick som du själv önskar finna den. Vi äger den tillsammans!!!
  • Eftersom Bastun ligger på vår gemensamma badplats  ( med många barn i farten) måste det kontrolleras så att inte                                                                                     fimpar/snus eller ölflaskor lämnas kvar. Gå ett extra varv runt bastun!
  • Är något trasigt laga det, går det inte meddela styrelsen.
  • Om ni tänt ljus glöm inte att släcka!
  • Koden kommer med jämna mellanrum ändras så kolla på hemsidan om den gamla koden inte fungerar.

 

Koden till låset finns här. Den får du tillgång till när du betalt in medlemsavgiften. (Se info om hur man betalar under fliken bli medlem) Skicka ett sms till  070-6547762 eller 070-2141531 eller mejla på sorforsintresseforening@gmail.com så får du ett svar tillbaks med koden. Glöm ej att uppge  namn, adress och mobilnr.