Vill man komma i kontakt med oss eller lägga upp något på hemsidan kan man mejla på sorforsintresseforening@gmail.com