Sörfors samfällighetsförening

Sörfors samfällighetsförening f.d. Sörfors Byamän är en samfällighetsförening för fastighetsägare med mantalsatt jord. Mantalet var för gammalt ett mått på gårdens skattekraft. Avsåg ursprungsfastigheter i Sörfors by. Föreningen skall förvalta byns samfälligheter och tillgodose medlemmarnas intressen. Föreningen säljer bla fiskekort för fiske nedanför Sörforsbron. Styrelsen består av följande personer:

Orförande: Jan Forsman
Sekreterare: Marianne Sörrlén
Kassör: Arne Lundsröm
Ledamot: Arne Milton
Suppl: Olle Örberg, Torbjörn Backman

Röjning

Föreningen har haft träffar med vattenfall om röjning av kanalkullarna och efter sibyllavägen. Röjningen ska vara avslutat vid nästa årsskifte (2014), pengar måste avsättas från vattenfalls sida.

Fiske

Från och med 2015 samarbetar fiskerättsägarna i Umeälvens gamla älvsfåra för ett gemensamt fiskekort. Det innebär att du som sportfiskare får det enklare och kan fritt välja på vilken sida av älven du vill fiska utan att behöva bekymra dig om olika fiskekort.

FISKEOMRÅDE

Uppströmsgräns: Sörforsbron. Allt fiske uppströms Sörforsbron är förbjudet. Nedströmsgräns: Kraftledningen ovanför Baggböleforsen. Allt fiske nedströms är förbjudet.

Fiskekort och fiskebestämmelser

Fiskekort kan köpas på Blixt sport,  samt i låda i korsningen Sörforsvägen/ Västerbyvägen. Det går att köpa via mobilen SMSa: fiska299 till nr 71050 eller via https://www.fiskekort.se/umealvensffo/ och betala med visa. 

 • Lax, Fiske tillåten 19/6 – 31/8. Övriga tider fiskeförbud
 • Du får fånga och behålla max 1 lax per dag oavsett  vild eller odlad.
 • Vild öring (intakt fettfena) är fredad och ska återutsättas med största försiktighet till vattnet
 • Odlad öring (saknar fettfena) gäller däremot:  Max 3 odlade öringar per fiskare och dag.  Fiskeperiod: 20/5 – 31/8. Övriga tider fiskeförbud.
 • Harr, Max 4 fiskar per fiskande och dag. Fiskeperiod: 1/6 – 30/9. Övriga tider fiskeförbud
 • Fiske efter andra arter är tillåten 20 Maj - 30 September
 • För övriga arter gäller ditt sunda förnuft. Ta inte upp mer fisk än du kan äta färsk.
 • Minimimått upptagen fisk från nosspets till stjärtfenans yttre spets:
  • Lax 50 cm
  • Öring 50 cm
  • Harr 35 cm
 • Rapportera ditt fiske. Gör det via länken i ditt digitala fiskekort.
 • Fiske tillåtet endast nedanför Sörforsbron
 • Fiske förbjudet i inloppskanalen från bron

Priser

 • Årskort (gäller 20 maj – 30 september)   1 000 kr
 • Tredygnskort (72 timmar)    250 kr
 • Dygnskort  (24 timmar)    100 kr
 • För barn och ungdomar upp till 18 år är priserna rabatterade med 50%.  

 

All information ovan och mer finns i denna PDF.