Gammgården är byns Bygdegård som driv och ägs av intresseföreningen. Under vardagarna är delar av gården uthyrd till kommunen och används i förskoleverksamhet i byn. Övrig tid finns det möjlighet för att hyra lokalen.

Bokningen av Gammgården sker hos Lena Åström sörfors 345. Där du även hämtar och lämnar nycklarna.

Tfn 0702141531 eller sorfors@googlegroups.com.

För uthyrning till ungdom upp till 25år behövs förälder boende i byn och som är medlem i byaföreningen som ansvarar för kontroll och städning. Ungdom under 18 år får ej förtära alkohol i lokalen. Det är ej tillåtet att övernatta i Bygdegården.

Skadegörelse skall åtgärdas inom 1 vecka, om inte så sker kontaktas yrkesman och faktura utgår till hyresgäst

 

Priserna är per dygn och betalas via swish. OBS ange namn så det är tydligt vem som betalat. Numret för Swish är1236177893.

Gammgården

Medlem boende i byn Ej Medlem
0-17 år 50 kr -
18+ år 500kr 1500kr

Byns föreningar och UG hyr kostnadsfritt.