Sörfors Skola

Sörfors Skola

Sörfors Förskola

Sörfors Förskola

1. Finns det skola och förskolan i Sörfors?
Ja, Sörfors har en en 1 - 5 skola med förskoleklass. Den är belägen mitt i byn. Skolan har idag ca 70 elever i blandade undervisningsgrupper, från förskoleklass till årskurs 5. För de elever som behöver skolbarnomsorg finns det en  fritidshemsavdelning vid skolan. Mer information om skolan finns på Umeå komuns hemsida vi denna länk.

Förskolan slog upp sina portar 1978 och består av tre avdelningar. Våra avdelningar är åldersindelade, "Stjärnan" som är till för de yngsta barnen, "Månen" som mellanbarnen tillbringar sina vardagar på samt "Gammgården" där de äldre barnen huserar. Länk till kommunens hemsida.

2. Hur fungerar det med lokaltrafik och bussar?

Att åka lokaltrafik från mellan Sörfors och Umeå fungerar utmärkt. Det går dagligen turer på morgon och eftermiddagen mellam Umeå centrum och Sörfors. Kan man tänka sig att gå dom ca 1.5km till och från Brännland utökas antalet avgångar ytterligare.

Länk till Busstidtabell

3. Finns det bredband i Sörfors?
Ja, det finns ett byanätverk som drivs av Sörfors IT, mer information om föreningen och dess verksamhet finns under menyalternativet Sörfors IT.

4. Vilka träningsmöjligheter finns det i Sörfors?
Förutom alla fantastiska stigar som lämpar sig väl till löpning och prommenader finns det på Älvdungen (fotbollslanen som byggdes 1932) ett gym som kan användas av alla som är medlem i Sörfors IF. Men det finns även ett eljusspår, ridbana, tennisbana och skidspår. Byasportförening brukar årligen anordna olika lokala tävlingar i allt från skidskytte till byathlon. Och så har vi ju givetvis våran 18 håls golfbana.

5. Vars kan jag köpa fiskekort.
Fiskekort kan köpas av Sörfors samfällighetsförening. All information om fiskebestämmelser mm finns på den sida.