SÖrfors Förskola

1,5 mil utanför Umeå hittar ni vackra Sörfors och förskolan som ligger mitt i byn, nära till skola, badplats och natur.

Förskolan slog upp sina portar 1978 och består av tre åldersindelade avdelningar.

Stjärnan finns våra yngsta barn, på Månen mellanbarnen och på Gammgården, våra äldsta barn.

Här på Sörfors förskola arbetar vi utifrån varje barns behov och förutsättningar. Vi tycker att det är viktigt att stödja barnens språkutveckling och stimulera till kommunikation, vilket genomsyrar varje dag på förskolan. Vi har även en stor vilja att fortsätta och förbättra vårt arbete med hållbar utveckling och ge barnen redskap till att bygga upp goda vanor och kompetens att möta framtiden. Hos oss är barnet i centrum och i samspel med andra skapar barnen sin egen kunskap.

Vi är dagligen utomhus och ser utomhusmiljön som en fantastisk möjlighet att lära och upptäcka. Vi pedagoger upptäcker tillsammans med barnen och finns där för att kunna ge barnen de verktyg som behövs för att kunna utforska naturens alla skrymslen och mysterier.

Sörfors förskola är en barn vänlig förskola!

http://www.skola.umea.se/sorforsforskola.4.16536e6b12769ae8e598000197.html

 

Sörfors skola och fritids

Sörfors skola är en 1 - 5 skola med förskoleklass. Den är belägen i ett vackert naturskönt område c:a 15 kilometer väster om Umeå. Skolan har idag 81 elever i blandade undervisningsgrupper, från förskoleklass till årskurs 5. För de elever som behöver skolbarnomsorg finns det en  fritidshemsavdelning vid skolan.

Vi jobbar i arbetslag, där många har arbetat länge och varit med om att utveckla skolan till vad den är idag. Anonymitet är för oss något okänt, eftersom alla känner varandra, barn som vuxna.

Sörfors skola är en barnvänlig skola!

http://www.skola.umea.se/sorforsskola.4.13c1b69101a982ca2a800098041.html

 

Sörfors öppna förskola

Svenska kyrkan i Umeå håller i Öppna Förskolan i Sörfors i Betels lokaler. Öppen förskola vänder sig till barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg. På en öppen förskola finns personal som ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Barnen kan leka med andra barn och du som förälder eller vårdnadshavare kan umgås med andra vuxna. Verksamheten är kostnadsfri.

Tisdagar kl. 9.00-11.00 på Betel. Sångstund 9.30. Fika för vuxna 20 kr, barn gratis.

Kontaktperson: Katarina Persson telefon: 090 - 200 28 16 eller mejl katarina.pettersson@svenskakyrkan.se

http://www.svenskakyrkan.se/umealands/oppen-forskola-i-sorfors