Gammelsmurfen.jpg

Ordförande

Robert Holmgren

Sörfors 120

070-2574265

 


Sekreterare

Ann-Louise Rådström

Sörfors 645

ann_louise00@hotmail.com


Kassör

Christoffer Ekman

Sörfors 523

 

Övriga medlemmar i Styrelsen:

Lena Åström, Hans Sjöberg, Kristina Värme, Lars Johansson, Torbjörn Bäckman,  Helén Lundström, Mats Granbäck,  Samuel Olofsson

Valberedning

Rebecka Eddefalk och Lina Nilsson Holmström

Gemensam mejl: sorforsintresseforening@gmail.com