Sörfors IT Ekonomisk Förening

Sörfors IT ekonomisk förening (Sörfors IT) driver ett bredbandsnät i Sörfors och ägs av medlemmar i byn. Kontaktperson är föreningens ordförande. 


Områdesnät

I byn byggdes ett optofibernät under 2005-2007 som består av 118 km singelmodfiber mellan nodhuset och fastigheterna. Kapaciteten på områdesnätet är 100 Mbps och ca 100 fastigheter är anslutna till nätet. Det finns möjlighet att köpa kabeltv av Umenet. 

STYRELSE

Ordförande: Ola Rubertsson        ebnolru@gmail.com
Sekreterare: Stefan Eklund            eklund@sorfors.se
Kassör:         William Thorburn    william.thorburn@sorfors.se
Ledamot:     Leif Engman               leif.engman@sorfors.se
Ledamot:     Jerry Bredin                
Suppleant:  Hans Sjöberg
Suppleant:  Henrik Lundström