Sörfors skoterleder

Skoterlederna är skyltade och redo att köras på när snödjupet överstiger 20cm eller mer för att minimera risken för markskador på odlings och skogsmark.

På isar och vattendrag finns det inga restriktoner för när det är lämpligt att köra, där kör man på eget bevåg. Varning för svaga isar i kanalen och dammen där det är strömmande vatten och vattennivån kan variera.