Midsommar

Tack alla Sörforsbor som deltog i midsommarfirandet! Bra väder och mycket folk.

Särskilt tack till Monica Örberg som stod för dansen runt midsommarstången och allsång (sommarvisor) till avslutning. Även tack till spelmännen som vi till en början syntes bli utan, men vid 13 tiden dök 5 spelmän upp. Så tack till Siv-Marie och Staffan Lundmark, Stig Johansson, Kim Forsgren (Hörnefors) och Fredrik Lidman. Tack till familjen Demby som ordnade med Ponnyridning.

Tack och trevlig sommar till alla!
Sörfors Intresseförning.