Fiskesäsongen närmare sig

Från och med 2015 samarbetar fiskerättsägarna i Umeälvens gamla älvsfåra för ett gemensamt fiskekort. Det innebär att du som sportfiskare får det enklare och kan fritt välja på vilken sida av älven du vill fiska utan att behöva bekymra dig om olika fiskekort. Mer information om detta finns att hitta på Sörfors Samfällighetsförenings sida. LÄNK

Torrfåran.jpg