Skoterleder i Sörfors

Sörfors har idag inga officiella skoterleder. Det finns vissa inofficiella leder men överlag inget uppmärkt. I vissa riktningar från byn saknas bra anslutningar och det kan vara svårt att på skoter ansluta till närliggande byar. När det inte finns skoterleder körs det ganska ostrukturerat och vissa åkrar blir uppkörda med ibland negativa effekter för markägare och jordbrukare.
 
Är Du intresserad att tillsammans hjälpa till att planera och ordna med bättre skoterleder i Sörfors?
 
Varmt välkommen att anmäla ditt intresse att vara med och engagera dig. Skicka ett mejl till sorforsintresseforening@gmail.com. Vi önskar höra från dig senast sista oktober.
 
Mvh
Styrelsen, Sörfors intresse- och bygdegårdsförening