Back to All Events

Årsmöte onsdag 24/2 kl 19.00 i Bygdegården

ÅRSMÖTE
- Sörfors Bygdegårds- och intresseförening

Onsdagen den 24/2 kl. 19.00 i Bygdegården

Har du goda idéer om vad som bör utvecklas i Sörfors eller kanske något du skulle vilja ändra på, är det här ett bra tillfälle!

Föreningen bjuder på kaffe och kanske världens godaste semlor!

Förslag till dagordning:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av ordförande för årsmötet
§ 3. Val av sekreterare för årsmötet
§ 4. Dagordningens godkännande
§ 5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
§ 6. Val av 2 justerare tillika rösträknare för årsmötet
§ 7. Verksamhetsberättelsen presenteras
§ 8. Presentation av kassarapport
§ 9. Revisorernas berättelse
§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
§ 11. Avtackning
§ 12. Val av kommande styrelse
§ 13. Val av valberedning för ett år
§ 14. Val av revisorer och suppleant
§ 15. Verksamhetsplan – idéer och förslag välkomnas
§ 16. Laxhoppet
§ 17. Övriga frågor
§ 18. Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna!
// Styrelsen

 

Earlier Event: February 23
Årsmöte Byasportföreningen
Later Event: February 26
UG (Ungdomskiosk) Åk 3-6 Byakiosk!