Back to All Events

Årsmöte Sörfors Byasportförning

Välkommen till årsmöte för Sörfors byasportförening.  Måndag 19:00 Gammgården. Det ryktas om att det kommer finnas semlor.

 

Dagordning för ordinarie årsmöte 2018.

1. Val av ordförande för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet är behörigt utlyst.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

11. Val av kassör för en tid av 1 år. Omval.

12. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år. Omval.

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

14. Övriga frågor.

 

 

Earlier Event: February 4
Söndagsgudstjänst
Later Event: February 14
Kvällskafé med semlor