Sörfors IT Ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma.
Feb
25
7:00 PM19:00

Sörfors IT Ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma.

Härmed kallas samtliga medlemmar till Sörfors IT Ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma.

 

Tid: tisdag 2019-02-25 kl. 19:00        

Plats: Gammgården

 

Dagordning:

 

1.     Mötets öppnande 

2.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

3.     Godkännande av röstlängden 

4.     Val av två justeringsmän 

5.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

6.     Anmälan av övriga frågor 

7.     Fastställande av dagordningen 

8.     Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen 

9.     Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 

10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

11.  Inkomna motioner 

12.  Förslag från styrelsen och verksamhetsplan för 2019

13.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 

14.  Budget för år 2019

15.  Beslut om årsavgift för 2019

16.  Beslut om övriga avgifter 2019

17.  Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

18.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

19.  Val av valberedning 

20.  Information från styrelsen 

21.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar 

22.  Övriga frågor

23.  Mötets avslutande


View Event →

Årsmöte Sörfors Bygdegård- och intresseförening
Feb
15
6:00 PM18:00

Årsmöte Sörfors Bygdegård- och intresseförening

Välkommen till årsmöte för Sörfors Bygdegård- och intresseförening

Har du goda idéer om vad som bör utvecklas i Sörfors eller kanske något du skulle vilja ändra på, är det här ett bra tillfälle!

Föreningen bjuder därefter på After-årsmöte mat för den som vill fortsätta kvällen bland trevliga bybor!

OSA till: sorfors@googlegroups.com eller 070-6547762

Ange antal ätande senast den 5/2.

View Event →
Midsommar 2018
Jun
22
12:00 AM00:00

Midsommar 2018

Midsommar 2018

På Himlaberg

(SKYLTAT FRÅN HÄSTBADET)

 

12.00 Klär vi midsommarstången

13.00 Vi reser stången och dansen börjar

 

Därefter har vi picnic i gräset och njuter av vårt medtagna fika

 

Det blir också:

Lekar för stora och små

Midsommaraftonens prestigefyllda dragkamp

Fiskdamm och ponnyridning (10 kr/st) Kan även betalas med Swish 1236177893

 

Vi avslutar med allsång

Hjärtligt välkomna! /Sörfors Bygdegårds-och intresseförening

midsommar.jpg
View Event →
May
19
10:00 AM10:00

Städdag i Sörfors lördag 19/5

Städdag i Sörfors!

Lördagen den 19/5 kl. 10.00

Vi samlas på Bygdegården. Där finns det kaffe och en lista på uppgifter på vad och var vi behöver städa och fixa så att byn blir vårfin! Markera där vad Du kommer att göra.

För städning på badplatsen behöver ni ta med redskap för att rensa planen, och krattor, trimmer och röjsåg.
För fönsterputs i Gammgården - ta med fönsterskrapa.
För röjning i ”pulkabacken” – röjsåg.
Sopsäckar för skräp finns.

Återsamling på Badplatsen mellan 12.00-13.00
Där finns det korv/fika, och barnen kan byta sitt skräp mot något gott!!

Om du inte kan komma, plocka gärna skräp i din omgivning när du har möjlighet!

Hjärtligt välkomna både stora och små till en förmiddag tillsammans!

Sörfors Intresse- och Bygdegårdsförening

staddag.jpg
View Event →
Valborgsfirande
Apr
30
8:00 PM20:00

Valborgsfirande

Valborgsmässoafton

 

 

Brasan tänds kl. 20.00

Vi håller till på hästbadet

 

Sörfors skola Åk. 4 säljer fika, korv och godis

 

 

Välkomna önskar Sörfors intresse- och bygdegårdsförening

 

Vi tar tacksamt emot hjälp med röjning kring brasan den 1maj, ca 11.00

styrelsen

View Event →
Årsmöte/AW  Sörfors Bygdegårds- och intresseförening
Feb
16
6:00 PM18:00

Årsmöte/AW Sörfors Bygdegårds- och intresseförening

Sörfors Bygdsgårds- och intresseförening bjuder in till Årsmöte och Afterwork på Bygdegården kl 18.00

Har du några ideér om vad som bör utvecklas i Sörfors eller något du vill ända på är detta ett bra tillfälle. Eller varför inte bara komma och träffa alla trevliga bybor och lyssna på bad som hänt i byn under året!

Efter mötet bjuder föreningen på mingel med tilltugg.

View Event →
Årsmöte Sörfors Byasportförning
Feb
12
7:00 PM19:00

Årsmöte Sörfors Byasportförning

Välkommen till årsmöte för Sörfors byasportförening.  Måndag 19:00 Gammgården. Det ryktas om att det kommer finnas semlor.

 

Dagordning för ordinarie årsmöte 2018.

1. Val av ordförande för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet är behörigt utlyst.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

11. Val av kassör för en tid av 1 år. Omval.

12. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år. Omval.

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

14. Övriga frågor.

 

 

View Event →
Sång i Advent
Dec
10
6:00 PM18:00

Sång i Advent

Söndag 10 december kl 18.00 i bönhuset Betel.

Kom och sjung in julen tillsammans med vår byakör Grannlåt under ledning av P-A Sundbaum.

Jultankar av Helena Löfqvist Sjöström

Adventsfika med lussebullar och pepparkakor efteråt.

Välkomna!

Arr: Sörfors Bönhusförening, Grannlåt och Studieförbundet vuxenskolan

View Event →
Midsommar
Jun
23
12:00 PM12:00

Midsommar

I år - tillbaka på Himlaberg
(SKYLTAT FRÅN HÄSTBADET)
           
12.00   Klär vi midsommarstången
13.00Vi reser stången och dansen börjar. Därefter har vi picnic i gräset och njuter av vårt medtagna fika
          
Det blir också:
* Lekar för stora och små
* Midsommaraftonens prestigefyllda dragkamp
* Fiskdamm och ponnyridning (10 kr/st)
          
Vi avslutar med allsång

View Event →
Städdag i Sörfors
Jun
3
10:00 PM22:00

Städdag i Sörfors

Städdag iSörfors!

Lördagen den 3/6 kl. 10.00

Vi samlas på Bygdegården. Där finns det kaffe och en lista på uppgifter på vad och var vi behöver städa och fixa så att byn blir vårfin! Markera där vad Du kommer att göra.                               

För städning på badplatsen behöver ni ta med redskap för att rensa planen, och krattor, trimmer och röjsåg.

För fönsterputs i Gammgården - ta med fönsterskrapa.   

För röjning i ”pulkabacken” – röjsåg.                      

Sopsäckar för skräp finns.

Återsamling på Badplatsen mellan 12.00 -13.00

Där finns det korv/fika, och barnen kan byta sitt skräp mot något gott!!

Om du inte kan komma, plocka gärna skräp i din omgivning när du har möjlighet! 

NYTT FÖR I ÅR!!

Alla som städar får en lott och kan vara med i utlottningen av fina priser!

Dragningen av lotterna sker 12.30. Är man inte där går vinsten vidare

För barn: 3 presentkort på Avion 500kr, 300kr och 200kr

För vuxna: 1 presentkort på Le Garage middag för två, 1000k

 

Hjärtligt välkomna både stora och små

 till en förmiddag tillsammans!

Sörfors Intresse- och Bygdegårdsförening

View Event →
Gudstjänst
May
7
11:00 AM11:00

Gudstjänst

Gudstjänst på Betel

Söndag 7/5 kl 11.00

Berndt Karlsson predikar

Barbro Holmlund visar bilder och berättar om skolhemmet Arteco i Zambia

Fika efter gudstjänsten.

Välkomna!

Arr: Sörfors Bönhusförening

View Event →